CZYSTE POWIETRZE

Dzięki ogólnopolskiemu programowi dofinansowań ,,Czyste powietrze” możesz zyskać wiele dotacji. Przyznawane są one adekwatnie do poniesionych kosztów na działania związane z wymianą pieców na nowe, ekologiczne i niskoemisyjne źródła ciepła.

SPIS TREŚCI 

Czym jest program ,,Czyste powietrze’’?

Przejmujesz się losem naszej planety? Zależy Ci na wymianie starego pieca, ale chciałbyś przy tym ekonomicznie zaplanować swoje wydatki? Rozwiązaniem jest ogólnopolski program ,,Czyste powietrze’’, dzięki któremu otrzymasz dofinansowanie na działania związane z modernizacją w Twoim domu, które będą chronić środowisko i Ciebie. Jest to program dopłat do wymiany pieców i docieplenia domów jednorodzinnych. Jego pierwszorzędnym celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Umożliwia to montaż ekologicznych i niskoemisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych. ,,Czyste powietrze’’ gwarantuje Ci dofinansowanie do poniesionych kosztów na zakup, montaż i usługi. 
Wysokość dofinansowania programu ,,Czyste powietrze’’: 

 • do 100% z kosztów wykonania audytu energetycznego,
 • do 50% z kosztów poniesionych na zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej bądź przyłączenia do sieci ciepłowniczej,
 • do 45% z kosztów, m.in. na zakupu i montaż pompy ciepła gruntowej bądź typu powietrze-woda,
 • do 30% z kosztów wykonania dokumentacji projektowej.

 

Kto może skorzystać z programu ,,Czyste powietrze’’? 

Z ogólnopolskiego programu ,,Czyste powietrze’’ skorzystać mogą właściciele bądź współwłaściciele domów jednorodzinnych, ale muszą oni spełniać kilka kryteriów. Najważniejsze jest, aby dom, w którym mieszka właściciel był wpisany w księgę wieczystą. Oczywiście musi on w nim wymienić piec na zmodernizowane źródła energii, które podlegają programowi ,,Czyste powietrze’’. W dodatku roczny dochód osoby ubiegającej się o podstawowe dofinansowanie musi wynosić do 100 000 zł. Inną możliwością jest posiadanie przez właściciela łącznych zarobków miesięcznych ze współdomownikami, które w przeliczeniu na osobę nie są wyższe niż 1564 zł, gdy mieszkają oni razem. Jeśli jednak właściciel mieszka sam to w takiej sytuacji nie może on przekroczyć 2189 zł. 

Istnieją jeszcze inne poziomy dofinansowania, ale żeby się o nie starać trzeba spełniać inne warunki.

1. Podwyższony poziom dofinansowania:

 • musisz spełniać podstawowe warunki związane z wysokością dochodu, 
 • musisz prowadzić działalność gospodarczą,
 • miesięczny przychód z tej działalności nie powinien być wyższy niż 30 minimalnych wynagrodzeń za pracę.

2. Najwyższy poziom dofinansowania:

 • Miesięczny dochód z łącznych zarobków domowników nie może być wyższy niż 900 zł, gdy mieszkacie wspólnie. Jeśli mieszkasz sam to nie może przekroczyć 1260 zł, 
 • druga możliwość istnieje wtedy, gdy  posiadasz prawo do zasiłków m.in. stałego, okresowego, rodzinnego itp., 
 • musisz prowadzić działalność gospodarczą, 
 • miesięczny przychód z tej działalności nie powinien być wyższy niż 20 minimalnych wynagrodzeń za pracę. 

 

Co należy zrobić, aby skorzystać z programu ,,Czyste powietrze’’?

Przede wszystkim musisz złożyć wniosek dostępny przez Internet bądź stacjonarnie w urzędzie lub banku. Pamiętaj, że nawet działania ukończone przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie w formie dotacji kwalifikują się do programu, ale nie mogą być rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia tego wniosku. Należy pilnować również daty zapisanej w ogłoszeniu o naborze tych wniosków.