KAWKA PLUS

Jest to program dofinansowań dedykowany dla mieszkańców Wrocławia. Jeśli, więc mieszkasz w administracyjnym terenie Wrocławia oraz w najbliższym czasie zamierzasz wymienić swój stary i nieekologiczny piec możesz ubiegać się o dofinansowanie do 12 000 złotych na to przedsięwzięcie, dzięki programowi ,,Kawka Plus”.

SPIS TREŚCI

 

Czym jest program ,,Kawka Plus’’?

Jest to jeden z wielu programów dofinansowań, którego celem jest poprawa jakości powietrza poprzez wspieranie w formie dotacji działań antysmogowych. Miasto Wrocław, dzięki programowi ,,Kawka Plus” może finansować wymiany starych, nieekologicznych pieców na nowe, niskoemisyjne źródła energii. W związku z tym jednorazową dotację możesz otrzymać na ogrzewanie elektryczne, gazowe, miejskie, olejowe bądź pompę ciepła. Obecnie wysokość dofinansowania na zwrot kosztów montażu wynosi do 12 000 zł. Większość środków programu ,,Kawka Plus” jest z budżetu miasta. Aby być zakwalifikowanym do programu ,,Kawka Plus” musisz spełniać kilka warunków. Przede wszystkim rozpocznij wszelkie działania po podpisaniu umowy o dofinansowanie, a już w szczególności nie demontuj pieca przed podpisaniem tego dokumentu. Dodatkowo musisz pokazać wszystkie pomieszczenia swojego domu kontrolerom, aby określili czy piec na paliwo stałe jest sprawny. Najważniejsze jest, aby całe planowane przedsięwzięcie było stosowne do obowiązującego prawa budowlanego. 

Kto może skorzystać z programu ,,Kawka Plus”? 

Jeśli chcesz skorzystać z miejskiego programu dofinansowań ,,Kawka Plus” musisz spełniać kilka kryteriów. Przede wszystkim powinieneś mieszkać w domu na terenie Wrocławia, który jest administracyjnie wyznaczony. Oczywiście to wszystko musi być poparte odpowiednią dokumentacją. W dodatku musisz wymienić swój w pełni sprawny, ale nieekologiczny piec na paliwo stałe. Pamiętaj, że piece nie mogą być zainstalowane później niż 30.06.2018 r. Jako osoba wynajmująca również możesz ubiegać się o dotacje z programu ,,Kawka Plus” na wymianę ogrzewania, ale powinieneś posiadać pełnomocnictwo właściciela bądź współwłaściciela. Aby zakwalifikować się do programu złóż kompletny wniosek w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia. Na szczęście nabór jest ciągły, a wniosek można wysłać pocztą. Na stronie programu ,,Kawka Plus” znajdziesz aktualny wniosek https://zmienpiec.pl/kawka-plus. Znajdziesz tam również inne ważne załączniki, m.in. protokół likwidacji, protokół instalacji oraz pełnomocnictwo pojedyncze bądź zbiorowe.

Na co powinno się przeznaczyć dotację ,,Kawkę plus”?

Koszty związane z demontażem obecnego ogrzewania

Koszt zakupu systemu ogrzewania objętego programem

Koszt montażu urządzenia w domu

Koszt związany z uruchomieniem nowego ogrzewania

Koszt przyłączenia do sieci ciepłowniczej miasta

Koszt stworzenia dokumentacji powykonawczej

Na co nie powinno się przeznaczać dotacji ,,Kawka Plus”?

1. Nie można przeznaczyć dofinansowania na stworzenie niektórych dokumentacji m.in. projektu wykonawczego instalacji bądź opinii od kominiarza,
2. nie można przeznaczyć dofinansowania na działania, które nie są zgodne z ekologicznym celem programu ,,Kawka Plus”, czyli nie zapewniają trwałej redukcji emisji gazów cieplarnianych,
3. nie można przeznaczyć dofinansowania na budowę sieci elektrycznych itp. poza terenem domu,
4. nie można przeznaczyć dofinansowania na urządzenia tymczasowe, 
5. nie można przeznaczyć dofinansowania na prace i działania, które nie wiążą się ze zmianą systemu ogrzewania 
6. nie można przeznaczyć dofinansowania na poprawę pomieszczeń nieprzystosowanych pod niskoemisyjne ogrzewanie