MÓJ PRĄD

Zyskaj dotację, która pokryje do 50% kosztów kwalifikowanych na Twoją nową mikroinstalację fotowoltaiczną. Te gwarantowane dofinansowanie przez program ,,Mój prąd” umożliwi Ci oszczędne oraz obiecujące rozporządzanie budżetem przeznaczonym na zakup i dystrybucję energii elektrycznej. 

SPIS TREŚCI 

 

Czym jest program ,,Mój prąd’’?

Program ,,Mój prąd’’ jest jednym z kilku możliwych form dofinansowania. Jego głównym celem jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych, które będą montowane na domach jednorodzinnych. ,,Mój prąd” gwarantuje dotację, która wynosić będzie do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji będącej częścią przedsięwzięcia, nie może jednak przekraczać 3 000 zł na jedno przedsięwzięcie. Pamiętaj, że dofinansowanie na zakup i dystrybucję energii elektrycznej przydzielane jest w ramach umowy tylko jeden raz. Wystarczy, że wypełnisz formularz i skontaktujesz się z nami, żeby móc rozpocząć działania i skorzystać z dotacji oferowanych przez program ,,Mój prąd”.

Jakie są warunki dofinansowania w programie ,,Mój prąd” ? 

Głównym warunkiem przystąpienia do programu ,,Mój prąd” jest montaż na domu jednorodzinnym mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy dostosowanej do rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną. Ta moc energetyczna musi wynosić od 2kW do 10 kW. Najważniejsze, aby fotowoltaika była na użytek własny osoby składającej wniosek i reszty domowników budynku, w którym będzie realizowane przedsięwzięcie. Istotne jest, aby zamieszczone instalacje były wyprodukowane w ciągu 2 lat przed ich faktycznym montażem. Aby otrzymać dofinansowanie trzeba ukończyć przedsięwzięcie przed dniem złożenia wniosku. Kolejnym ważnym warunkiem jest to, abyś korzystał z tej zamontowanej mikroinstalacji fotowoltaicznej przez minimum 3 lata, które liczą się od dnia wypłaty dotacji. Pamiętaj, że jeśli pobierasz dofinansowanie na takie instalacje z programu ,,Czyste powietrze” nie możesz wnioskować o udział w programie ,,Mój prąd”. 

Co należy zrobić, aby skorzystać z programu? 

1. Omów z nami ofertę i proces realizacji montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej
2. Poczekaj na efekty montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej na Twoim domu
3. Zapoznaj się z instrukcją dotyczącą składania wniosku https://www.gov.pl/web/nfosigw/instrukcje2
4. Załóż konto w generatorze wniosków https://gwd.nfosigw.gov.pl/
5. Wypełnij internetowy formularz https://gwd.nfosigw.gov.pl/

Jakie są istotne kryteria wyboru wniosków do programu ,,Mój prąd”?

1. Wniosek musi być złożony w wyznaczonym terminie 
2. Wniosek ten powinien być wypełniony w narzuconej przez formularz formie 
3. Wnioskodawca będzie wykorzystywać zamontowaną na jego domu jednorodzinnym instalację na użytek własny 
4. Przedsięwzięcie działa jest zgodne z głównym celem programu ,,Mój prąd”
5. Daty realizacji i ponoszenia kosztów są zgodne z narzuconymi wymogami programu 
6. Zamontowana mikroinstalacja fotowoltaiczna spełnia określone warunki
7. Wspomniana instalacja nie jest objęta innym programem dofinansowań 
8. Wniosek musi być złożony z załączonymi fakturami za dostawę i montaż
9. Wniosek powinien zawierać zapieczętowane zaświadczenie przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej, które potwierdza montaż licznika i numer Punktu Poboru Energii
To są najważniejsze kryteria punktowania wniosków o dofinansowanie z programu ,,Mój prąd”. Już dziś możemy omówić planowane przez Ciebie przedsięwzięcie.